Aktuelt fra Lederkilden

Registrer deg her for gratis nyhetsbrev på e-post.

Årsoppgjøret 2011

Hva er nytt på den regnskapsmessige siden?

Det er noen nyheter og lovendringer som får betydning for årsoppgjøret 2011 på den regnskapsmessige siden.   Marianne Hamre, partner i BDO AS og medlem i Lederkildens fagpanel, har valgt å trekke fram følgende tre hovedpunkt:

  • NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak ble oppdatert i oktober 2010 og det har ikke vært oppdateringer i 2011. Endringene vedtatt i 2010 gjelder fra 1.1.2011, dvs et krav og må hensyntas i årsoppgjøret for 2011.
  • Det anbefales å oppdatere seg på de siste tilføyelsene til god bokføringsskikk, deriblant presiseringer knyttet til prosjektregnskap ved bruk av regneark og til oppbevaring av dokumentasjon gjennom bruk av Altinn.
  • Krav til møte mellom styre og revisor
Klikk her for å lese mere om disse endringene (utgått)

I tillegg til denne oversikten, er nå også verktøy og fagstoff knyttet til årsregnskapet ajourført i henhold til de ulike krav og endringer som er knyttet til 2011-regnskapet.

Klikk her for å gå til temameny for årsregnskapet

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis