Aktuelt fra Lederkilden

Registrer deg her for gratis nyhetsbrev på e-post.

Analyse hittil i år og prognose

Med verktøyet Planlegging & Prognose på BT360 kan du gjøre en effektiv statusanalyse for selskapet (eller planleggingsanalyse for revisor).

  • Hvordan har selskapet utviklet seg det siste året (hittil i år sammenlignet med hittil i fjor)?
  • Hvordan ser inneværende år ut til å bli sammenlignet med fjoråret?
  • Er det noen faresignaler vi kan ta grep for å forbedre allerede nå?
Med dette verktøyet kan du raskt analysere regnskapet hittil i år sammenlignet med fjoråret. Delårstall laster du inn med grunnlag i saldobalansen som konverteres til regnskapslinjenivå. Du får også hjelp til å etablere en prognose for året som helhet. Verktøyet gir deg en effektiv metodikk for å vurdere tallene og ryddige rapporter for kommunikasjon og dokumentasjon. BT360.no har raskt blitt en naturlig arbeidsplattform for revisorer, regnskapsførere, bank og økonomifunksjonen i bedriften.
 

 

Logg inn eller Prøv gratis
 

Kommer: Vi lanserer snart «Virksomhetskontroll» - et verktøy som gir bedriften god oversikt og kontroll! 

  

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis