Aktuelt fra Lederkilden

Registrer deg her for gratis nyhetsbrev på e-post.

Excelverktøyene klare for Office 2010

Lederkildens excelverktøy har fram til nå hatt begrensninger i forhold til bruk i Office 2010. Vi har derfor innført nye metoder i det tekniske rammeverket, slik at alle våre excelverktøy nå kan benyttes for Excel 2000 eller nyere, inkludert for Office 2010. Dette gjelder både for 32-bits og 64-bits versjoner, og krever ingen nedlasting av ekstra biblioteker eller lignende.

Snarveier for nedlasting av nye versjoner (ts 1.8):

Likviditetsbudsjett 12 mnd

Langtidsbudsjett 4 år

Verdiberegningsverktøy i excel

Økonomisimulator

Benchmarking av økonomitall

Risikovurderingsverktøy

Daglig leders økonomirapport

Regnskaps- og avviksrapportering 12 mnd

 

 

 

 

 

 

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis