Aktuelt fra Lederkilden

Registrer deg her for gratis nyhetsbrev på e-post.

Forretningsplanen - En plattform for å lykkes

Forretningsplanen er et dokument som beskriver hvordan og hvorfor man skal lykkes med en virksomhet.

  • Er din forretningsplan gjennomtenkt og realistisk?
  • Beskriver den hvordan virksomheten skal organiseres, finansieres og drives for å nå planlagte mål?
  • Belyser planen alle sentrale aspekter av virksomheten?
  • Fremkommer risikoer og muligheter på kort og lang sikt?
  • Er planen forståelig og tilpasset de som skal lese den?


Lasse Olsen

Controller og veilederCreated with GIMP


Forretningsplanen er relevant både for nystartet bedrift og en veletablert virksomhet.

For abonnenter:

HURTIGGUIDE FOR FORRETNINGSPLAN MED MAL FOR TILPASNING
 

For alle:

FORRETNINGSPLANEN - EN PLATTFORM FOR Å LYKKES

FORRETNINGSPLANEN SOM SELGER - TI TIPS

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis