Aktuelt fra Lederkilden

Registrer deg her for gratis nyhetsbrev på e-post.

Kapitalfrigjøring gir bedre likviditet

Ofte kan inntjeningen opprettholdes med mindre kapital.

En bedrifts ulike eiendeler skal bidra til dens inntjening. Over tid endrer imidlertid behovene seg, og en ser ofte at det er mulig å redusere kapitalbindingen i ulike eiendelsposter uten at dette går (vesentlig) ut over inntjeningen. Sentrale områder kan være frigjøring av kapital i kundefordringer og varelager eller benytte leasing i stedet for å eie anleggsmidler. Hvis likviditeten i utgangspunktet er anstrengt, kan dette bidra til mer ”pusterom”. Alternativt kan den frigjorte kapitalen benyttes for videre vekst eller betales ut i utbytte og med det skape høyere relativ avkastning for aksjonærene.

Her gir Per Thoresen en del tips til mulige områder for kapitalfrigjøring. Les mer

 

Se også en mer detaljert liste med tips for kapitalfrigjøring i kundefordringer. Les mer

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis