Aktuelt fra Lederkilden

Registrer deg her for gratis nyhetsbrev på e-post.

Helhetlig tenkning for lønnsomhets- og likviditetsforbedring

Mange bedrifter sliter med for svak inntjening og/eller anstrengt likviditet. Andre bedrifter er i en bedre situasjon, men ønsker å forbedre sine prestasjoner eller sørge for å opprettholde de gode prestasjonene også i årene fremover. Lederkilden har utviklet en helhetlig tenkning innenfor lønnsomhets- og likviditetsforbedring.


I dette faglige rammeverket får du en struktur for fire sentrale hovedområder en bør ha fokus på når en ønsker å bedre lønnsomheten i en bedrift: inntektsøkning, kostnadsøkning, direkte likviditetsforbedring, grunnleggende forhold. Hvilke områder og tiltak som er mest relevante å fokusere på, vil åpenbart variere fra bedrift til bedrift.

Faglig rammeverk for lønnsomhets- og likviditetsforbedring >> Les mer

 

Denne prosessveilederen er ment å gi deg et rammeverk for hvordan du kan strukturere en prosess for lønnsomhets- og likviditetsforbedring i små- og mellomstore bedrifter (SMB). Hvor omfattende en slik prosess bør være vil variere mye, både avhengig av bedriftens kompleksitet, bedriftens situasjon og menneskene som er involvert. Noen ganger kan det være behov for et langsiktig forbedringsprogram, andre ganger et akutt kostnadskutt-program eller kun å gjøre noen enkle grep.

Gjennomføring av lønnsomhets- og likviditetsforbedring >> Les mer

 
Per Thoresen
Sjekklister for å kartlegge nåsituasjonen:

Anders Thoresen
Tips til forbedringer:

 

 

 

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis