Aktuelt fra Lederkilden

Registrer deg her for gratis nyhetsbrev på e-post.

Ny ASL § 3-4 Forsvarlig likviditet

Kravene til forsvarlig egenkapital og likviditet samt styrets handleplikt er forankret i aksjelovens (asl) §§3-4 og 3-5. Fra 1.juli 2013 ble  §3-4 utvidet ved å presisere at kravet også gjelder forsvarlig likviditet: «Selskapet skal til enhver tid ha en egenkapital og en likviditet som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet.» .  Dette innebærer et økt behov for utarbeidelse og dokumentasjon av likviditetsprognoser.

Forsvarlig egenkapital og likviditet
Per Thoresen
Per Thoresen
Partner

Verktøy for likviditetsprognose - prøv gratis

Lederkildens verktøy for styre- og ledelsesrapportering, XLrapporten, og Likviditetsbudsjett 12 mnd. er nå fullt integrert! Dette er en fantastisk løsning for å holde likviditetsprognosen oppdatert og simulere på endringer. Effektivt både for SMB-bedrifter og deres rådgivere.

  • Integrert budsjettering av resultat, balanse, likviditet, kontantstrøm og nøkkeltall
  • Likviditetsprognose
  • Styre- og ledelsesrapportering
Likviditetsbudsjett 12 mnd

Økonomisk perioderapportering (XLrapporten)
Olav Hove
Olav Hove
Utvikler programvare for økonomiplanlegging og -oppfølging

 
 


Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis