Aktuelt fra Lederkilden

Registrer deg her for gratis nyhetsbrev på e-post.

Opplev nyhetene på BT360

«BT360 er tidsbesparende med enkel innhenting av tall og innlegging av kommentarer. Du bruker det også effektivt i dialog med andre.» Dette er hva mange av brukerne av BT360 forteller.

Nyheter og endringer på BT360 legges ut forløpende – nå finner du:

  • Deling av analyser, rapporter og datagrunnlag. Dvs. at et team kan jobbe på samme kunde i fellesskap
  • Arkivfunksjon av firmaer, analyser, rapporter og datagrunnlag gir bedre oversikt i arbeidssituasjonen (og samtidig enkel gjenfinning)
  • Vesentlig forenkling av innlasting av delårstall fra saldobalanser
  • Nye, fleksible grafer med fokus på fire områder: Inntekts- og marginanalyse, Kostnadsanalyse, Likviditetsanalyse, Finansieringsanalyse
  • Samkjørt utseende og virkemåte på kommentarer på tvers av verktøyene
Logg inn eller prøv gratis  

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis