Aktuelt fra Lederkilden

Registrer deg her for gratis nyhetsbrev på e-post.

Regnskapshåndbok - sentral del i virksomhetsstyringen

Aksjeloven kap. 6 II pålegger styret å holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling, samt å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Tilsvarende skal daglig leder sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. Videre skal daglig leder minst hver fjerde måned gi styret underretning om selskapets stilling og resultatutvikling. I praksis ivaretas dette ofte i samarbeid med selskapets økonomiansvarlig eller ekstern rådgiver.

Et av de praktiske virkemidlene er i denne sammenheng en gjennomarbeidet regnskapshåndbok.

  • Hvilke prinsipper og rutiner ligger til grunn for presentasjon av regnskapstall for ledelse, styret og generalforsamlingen?
  • Følges dette slik at du kan stole på perioderegnskapet?
  • Hvordan kan du som ansvarlig unngå overraskelser?
Regnskapshåndbok
1,93 metres
Lars Løyning
Partner og daglig leder i revisjons- og rådgivningsselskapet RSM Hasner Kjelstrup Wiggen AS


 

 

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis