Aktuelt fra Lederkilden

Registrer deg her for gratis nyhetsbrev på e-post.

Styrets dokumentasjon av utbytteutbetaling

Created with GIMP


 

 

Created with GIMP


 

 

 

 

 

Created with GIMP
Endringene i aksjeloven fra 1. juli 2013 innebar en betydelig omlegging og liberalisering av utbyttereglene. Som følge av dette stilles det strengere krav til dokumentasjon av styrets vurdering knyttet til utbytteutbetalinger.

Hva sier aksjeloven om utbytteutbetaling?

Les mer om forsvarlig egenkapital og likviditet

Lederkilden har gode verktøy for både å vurdere og dokumentere at utbytteutbetalingene er forsvarlige. Det er naturlig at økonomifunksjonen, regnskapsfører eller revisor bistår med dette:

 1. Gjøre en økonomisk helsesjekk av bedriften basert på 2013-tallene

  1. Regnskapsanalyse med risikovurdering for tre år med fokus på rentabilitet, kontantstrøm, likviditet, finansiell struktur og soliditet
  2. Analyse basert på 2013-tall kan gjøres før regnskapet er tilgjengelig i Brønnøysund: direkte oppslag i Maestro Årsoppgjør eller manuell innlegging (tar kun et par minutter)

   GÅ TIL VERKTØY OG PRØV GRATIS
    

 2. Lage en likviditetsprognose for bedriften som synliggjør forsvarlig likviditet også etter utbetaling av avsatt utbytte

  1. 12 måneder likviditetsbudsjett / -prognose med simuleringsmuligheter
  2. Kan kobles opp mot vårt rapporteringsverktøy (XL-rapporten) for løpende oppdatering av likviditetsprognosen

   GÅ TIL VERKTØY OG PRØV GRATIS

Ta gjerne kontakt for demo: 4000 2886 – kontakt@lederkilden.no

 

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis