Aktuelt fra Lederkilden

Registrer deg her for gratis nyhetsbrev på e-post.

Virksomhetskontroll lanseres snart på BT360

Virksomhetskontroll gir bedriften bedre oversikt og kontroll på avtaler, formalia, styrearbeid og økonomi. Dette gjør igjen at en sparer tid og reduserer kostnader. Videre bidrar det til mer effektiv kommunikasjonen internt i bedriften og mellom bedriften og deres rådgivere (revisor, regnskapsfører, banken etc.)

Flere personer (både internt i bedriften og eksternt) kan tildeles roller med ulike rettigheter. Videre kan en få automatisk varsling før avtaler løper ut / fornyes. Fagstoff og maler er integrert i verktøyet for å bygge brukernes kompetanse og «få orden i sysakene».

JA TAKK, jeg vil prøve verktøyet


 

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis