Aktuelt fra Lederkilden

Registrer deg her for gratis nyhetsbrev på e-post.

Endringer i aksjeloven - oppdatert innhold

Med virkning fra 1. juli ble en rekke endringer i aksjeloven implementert med særlig fokus på tilpasning til mindre selskapers behov, bla.:

 • Forenkling av stiftelsesprosessen for aksjeselskaper
 • Betydelig omlegging og liberalisering av reglene for beregning av hva som kan utdeles fra selskapet til aksjonærene
 • Adgang til å foreta utdelinger før fastsettelse av årsregnskapet for siste regnskapsår og til å basere utdeling på mellombalanser
 • Utvidelse av adgang til å gi kreditt til og stilles sikkerhet i internasjonale konsernforhold m.v.
 • Ny begrenset adgang til å la selskapet finansiere erverv av aksjer i selskapet
 • Nytt eksplisitt krav til "forsvarlig likviditet" i tillegg til kravet "forsvarlig egenkapital" i aksjelovens § 3-4
 • Styret i et aksjeselskap kan nå bestå av bare én person, og det er ikke lenger krav om varamedlemmer til styret
 • Det er ikke lenger krav om at aksjeselskap skal ha daglig leder selv om aksjekapitalen er høyere enn kr 3 mill
 • Endrede regler om avholdelse av generalforsamling
 • Kreditorfrist nedsatt fra to måneder til 6 uker (i nær sagt alle sammenhenger)
 • Reduserte krav til bla. vedtekter, fusjonsplan og stiftelsesdokument
Samtlige endringer i aksjeloven finner du her:  Lovvedtak 68 (2012-2013), Lov nr. 40 og Lovvedtak 69 (2012-2013), Lov nr. 41.
 

Her finner du oppdatert innhold på Lederkilden i tråd med endringene i aksjeloven:


Olav Perland
Partner i advokatfirmaet
Wiersholm

Per Thoresen
Per Thoresen
Partner i DHT
Corporate Services AS


 

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis