Aktuelt fra Lederkilden

Registrer deg her for gratis nyhetsbrev på e-post.

Årsregnskapet 2015

Hva er nytt på den regnskapsmessige siden?

Johan Henrik L’orange, partner i BDO AS er nytt medlem i Lederkildens fagpanel. Han forteller at det ikke er store endringer knyttet til årsregnskapet for 2015 i forhold til tidligere år. Noen forhold er imidlertid verdt å merke seg:

  • Fristen for innsendelse av regnskapet til Regnskapsregisteret er nå innen 1. august (mot 1. september tidligere). Dette skal nå sendes inn elektronisk gjennom Altinn.
  • I følge endring i aksjeloven fra 2013 skal ikke styret bare vurdere om egenkapitalen er forsvarlig, men også om likviditeten er forsvarlig.
  • Anleggsmidler skal nedskrives ved verdifall som forventes å ikke være forbigående. Det skal normalt mye til for å hevde at det er forbigående. Mange mistolker dette.
  • Det arbeides med ny regnskapslov om dagen. Det forventes at denne vil implementeres og gjøres gjeldende fra 2018.
Verktøy og fagstoff knyttet til årsregnskapet er også ajourført på Lederkilden i henhold til de ulike krav og endringer som er knyttet til 2015-regnskapet. 

>> GÅ TIL TEMAMENY FOR ÅRSREGNSKAPET

Johan Henrik L'Orange
Partner
Created with GIMP

 

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis