Aktuelt fra Lederkilden

Registrer deg her for gratis nyhetsbrev på e-post.

Oppsigelser - nedbemanninger - permitteringer

Bedriften kan ha behov for å si opp ansatte på grunn av forhold hos den enkelte, men det kan også oppstå behov for å gjennomføre en omorganisering av virksomheten og/eller nedbemanning. I slike prosesser er det viktig at bedriften foretar de vurderinger som er nødvendige for å beslutte oppsigelse/nedbemanning, og følger de prosedyrer arbeidsmiljøloven og eventuelle tariffavtaler oppstiller. Permitteringer kan være nødvendig dersom situasjonen er midlertidig. I begge tilfeller vil saksbehandlingen være viktig for å gjennomføre en ryddig prosess. 

I samarbeid med advokatfirmaet Kvale presenterer Lederkilden nå en serie med hurtigguider og maler knyttet til temaet:

For alle:
Ti tips ved oppsigelser og nedbemanning


Arne Seemann Berg
PartnerLise Berntsen
AdvokatfullmektigNicolay Skarning
Partner

 


 

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis