Aktuelt fra Lederkilden

Registrer deg her for gratis nyhetsbrev på e-post.

Regnskapspresentasjon med riktig fokus - Prøv GRATIS i 1 uke!

Lederkilden lanserer nå et helt nytt og brukervennlig rapporteringsverktøy –
Økonomisk perioderapportering (XLrapporten).
Enkelt, oversiktlig og alle rapporter ferdig på få sekunder ved å trykke på ÉN knapp!

  • Oppstilling og layout med god lesbarhet letter
    kommunikasjonen av økonomiske forhold til styret og ledelsen.
  • Direkte integrert med Visma Business og DI Regnskap for overføring av data på sekunder! For andre regnskapssystemer benyttes filoverføring effektivt.
  • Stor fleksibilitet i valg og innstillinger, bl.a. hvilke kolonner man ønsker å ha med, språk, egen logo, eventuell limit på kassekreditt for å beregne likviditetsreserve osv.
  • Rapportene dekker relevant informasjon innenfor resultat, balanse, kontantstrømutvikling, likviditetsutvikling, egenkapitalutvikling og nøkkeltall.
  • Inkluderer tall for denne periode, hittil i år, fjorårstall,
    budsjett og prognose.
   

>>Se eksempel


>>Se demo


>>Last ned
 


Send e-post til kontakt@lederkilden.no og få 1 ukes GRATIS tilgang!
 

Created with GIMP

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis