Aktuelt fra Lederkilden

Registrer deg her for gratis nyhetsbrev på e-post.

Verdivurdering av bedrifter

Det finnes en rekke ulike metoder som benyttes for verdivurdering. Hva er forskjellen på kontantstrømbaserte metoder (DCF), normalresultatmetoden, multippelbaserte metoder (P/E, EV/EBITDA etc.) og substansverdimetoden? Uansett om du skal utføre en verdivurdering selv eller bare forholde deg til en verdivurdering andre har utført, er det viktig å kjenne til de mest brukte metodene og hva som karakteriserer dem. Se vårt nye faglige rammeverk:

>> Verdivurdering - ulike metoder: Beskrivelse av ulike metoder og når de anvendes


 

Hvordan går du fram for å finne verdien på en virksomhet? Hvilken informasjon trenger du? Hvordan gjør du beregningene? Hva bør du se etter? Hvilke vurderingen gjør du? Hvordan dokumenterer du? Se vår nye prosessveileder:

>> Verdivurdering av en virksomhet: Gjennomføring av en verdivurdering steg for steg


 

 

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis