Om oss - Menneskene

Arild Haraldsen

Administrerende direktør NorStella - en privat, næringsdrivende stiftelse for fremme av e-handel/e-businessarild.haraldsen@norstella.no

Hovedarbeidsområder

Haraldsen arbeider gjennom stiftelsen NorStella for å fremme e-handelen/e-business i Norge, se  www.norstella.no .

NorStella har som oppdrag fra Næringsdepartementet å delta internasjonalt for fremme av teknologiske standarder for bruk innen e-business. Dette arbeidet gjøres i nært samarbeid med næringslivsorganisasjoner, bransjer og offentlig forvaltning, blant annet den nye organisasjonen Innovasjon Norge.

Bakgrunn

Haraldsen har lang erfaring fra konsulentvirksomhet innen strategi og strategisk bruk av IT. Han har også ulike hatt lederroller innenfor IT-bransjen. Har skrevet flere lærebøker om IT-strategi, bl.a. "IT på norsk - strategisk bruk av IT" (Universitetsforlaget 3. opplag 2003) og "e-strategi på norsk" (Cappelen Akademiske Forlag, 2003). Den siste boken inneholder 14 konkrete, norske eksempler på vellykkede e-strategier. Haraldsen har også undervist gjennom ulike II-stillinger ved en rekke læresteder.

Annet

Haraldsen har også nylig utgitt boken "50 år - og bare begynnelsen" (Cappelen Akademiske Forlag), en samlet oversikt over den norske IT-, Tele- og Internett-historien.

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis

INNHOLD - Arild Haraldsen