Om oss - Menneskene

Ludvik Sandnes

ludvik.sandnes@ekornhuset.no

Bakgrunn og erfaring

Ludvik Sandnes har siden august 2012 vært ansatt som investeringsdirektør i Statens
Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland, Norfund. Han kom da fra
stillingen som Executive Director i The Royal Bank of Scotland (RBS), hvor han de siste 5
år bidro til bankens etablering og utvikling som en av de mest lønnsomme, internasjonale
investeringsbanker i Norge. Blandt annet var Ludvik rådgiver for ChemChina/Bluestars’
oppkjøp av Elkem og flere oppdrag rundt oljeselskapenes nedsalg i Gassled, samt RBS’
erverv av nye kundeforhold til 12-15 av Norges største industri- og finans konsern.
Created with GIMP

Ludvik har mer enn 30 års erfaring fra operativ ledelse, strategisk rådgivning og
styremedlemskap innen norsk og internasjonal bank/finans, kapitalforvaltning, eiendom,
industri, energi/olje, rådgivning/revisjon og shipping.

Ludvik var en av initiativtakerne til og medvirkende i utviklingen av den norske
anbefalingen for god eierstyring og selskapsledelse og har styreerfaring fra 15-20 styrer
i børsnoterte og andre bedrifter. Han er utdannet siviløkonom fra NHH i 1974 og tok sin
AFA grad samme sted i 1998.


Posisjoner i næringslivet

Norfund (2012- ) Investeringsdirektør
The Royal Bank of Scotland (2007-12) Executive Director
BDO Noraudit (2003-06) Adm.Direktør/Partner
PwC Financial Advisors (1999-03) Adm.Direktør/Partner M&A
Christiania Bank (nå Nordea) (1992-99) Viseadm.Direktør/CFO
UNI Storebrand (1989-92) Adm.Direktør Kapitalforvaltningen
Orkla Borregaard (1984-89) Økonomi- og Finansdirektør (CFO)
Den norske Creditbank, Luxembourg (1982-84) Viseadm.Direktør
Den norske Creditbank, Oslo (1977-82) Kontorsjef, Industriavdelingen
Statoil (1975-77) Finansmedarbeider


Kontakt

ludvik.sandnes@norfund.no eller mobil 907 43 017

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis

INNHOLD - Ludvik Sandnes

Støtte