Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

EVA

EVA er en forkortelse for Economic value added.

 

Superprofit innebærer å anslå hvor stort resultat selskapet har, og forventes å skape framover, utover en nærmere definert avkastning på den kapital som er bundet i selskapet. Du fokuserer med andre ord på den meravkastningen du får i forhold til hva du ville fått gjennom en alternativ plassering av pengene. Du setter også mer fokus på balansen. Hvor dyktig er selskapet til å skape verdi med de midlene de har til rådighet? Et selskap som får til et gitt resultat med små midler vil vurderes høyere enn et selskap som produserer samme resultat, men binder opp mer midler for å få det til.For å vurdere inntjeningen framover, brukes ofte en beregning av forventede framtidige kontantoverskudd. Et alternativ til denne metoden er EVA-metoden (EVA = Economic Value Added). Ved EVA-metoden definerer du verdien som en sum av bokført verdi for egenkapitalen og nåverdien av framtidige superprofitter. EVA-metoden kan mao. betegnes som en superprofitt-metode. Om man benytter beregning av kontantoverskudd eller EVA-metoden, så gir dette samme matematiske verdier (med like forutsetninger). Det kan vises matematisk at metodene er like. EVA-metoden er i dag forholdsvis lite benyttet.

Relatert innhold

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.