Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

aksjonærmodellen

Del av skattereformen (2006). Siden 1992 har aksjonærer normalt ikke blitt belastet med skatt på utbytte fra aksjeselskap og likestilte selskaper p.g.a godtgjørelsesmetoden. Fra 1. Januar 2006 er det innført et helt nytt regelsett for aksjonærer m.v. som medfører beskatning av utbytte på aksjer mv. og skatt på gevinst ved salg av aksjer utover et såkalt "skjermingsfradrag". Godtgjørelsessystemet bortfalt fra dette tidspunkt. Siste fastsettelse av RISK-beløp var per 1. januar 2006. Delingsmodellen er opphevd fra 2006 med virkning for selskapsoverskudd fra 2005. Formålet med aksonærmodellen er å redusere forskjellen i beskatning av kapital og arbeid ved å beskatte utbytte, utover et visst nivå, som alminnelig inntekt. Aksjonærmodellen gjelder bare for personlige aksjonærer.
Se også:

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.