Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

allmennaksjeselskap (ASA)

[Eng. Public Limited Company]
Åpent aksjeselskap. Offentlig aksjeselskap. Aksjene i allmennaksjeselskap skal i prinsippet være fritt omsettelige, mens aksjer i aksjeselskaper ofte vil være underlagt omsetningsbegrensninger. Allmennaksjeselskaper er ofte store selskaper. Både for allmennaksjeselskap og aksjeselskap er det trukket en skarp grense mellom selskapets økonomiske ansvar på den ene side og eiernes (aksjonærenes) på den andre. En aksjonær har ikke økonomisk ansvar ut over det beløp han/hun har lovet å betale ved tegning eller kjøp av aksjer. Vi sier derfor at aksjeselskapet er et foretak med begrenset ansvar. Aksjeselskapene er sterkt lovregulert.

Relatert innhold

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.