Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

ansvarlig selskap

Et ansvarlig selskap med udelt ansvar (ANS) har vanligvis to eiere. Det som særmerker eiernes juridiske stilling i et ansvarlig selskap, er at de, i likhet med eneeieren (enkeltpersonsforetak), er fullt ansvarlig med hele sine formuer for foretakets gjeld. Dette ansvar er prinsipalt solidarisk i et ansvarlig selskap med udelt ansvar. Det ansvarlige selskapet er ikke et selvstendig skattesubjekt. Overskuddet beregnes på selskapets hånd, men det beskattes på eiernes (deltakerligning). Det ansvarlige selskapet er en eierform som passer best når det er få medeiere. Medeierne er gjerne knyttet til hverandre med vennskaps- eller slektsbånd. Det ansvarlige selskapet finner vi særlig i varehandel, håndverk og småindustri. Det forekommer også ansvarlige selskap med delt ansvar (DA). I et slikt selskap har deltakerne ubegrenset ansvar, men bare for en andel av selskapsgjelden som tilsvarer eierandelen.

Relatert innhold

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.