Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

Basel

Basel er den internasjonale standarden for krav til bankenes kapitaldekning (Basel Capital Accord). Basel I består av fire risikoklasser som definerer hvilken risikokapital bankene må ha stående som sikkerhet for sine utlån. Standarden ble første gang fastsatt i 1988 for senere å bli revidert i 1992 Standarden er innført i over 100 land, Norge inkludert. Basel II er en oppgradert, mer sofistikert og detaljert versjon av Basel I, og innebefatter dessuten forbrukermarkedet. Basel II-regelverket deler risiko inn i tre hovedområder. Markedsrisiko omhandler risiko forbundet med handel i aksjer og obligasjoner. Kredittrisikoen kan deles inn i forretningskunder og privatkunders lån til hus, bil og forbruk. Det tredje området er operasjonell risiko som omfatter menneskelige eller tekniske feil knyttet til organisasjonens virke

Relatert innhold


 • Økonomi- og styringsverktøy
  Anders ThoresenPartner i DHT Corporate Services AS

  Risikovurderingsverktøy (se BT360.no)

  Excelbasert verktøy for identifisering, vurdering og dokumentasjon av risiko i virksomheter. Støtter risikovurderinger for alt fra hele virksomheter til mindre prosjekter eller investeringer. Du kan gjøre en helhetlig vurdering eller se det kun fra et gitt perspektiv, som for eksempel finansiell risiko.

 • Sjekklister
  Anders ThoresenPartner i DHT Corporate Services AS

  Risikofaktorer

  Det å analysere en bedrifts risiko handler om å kunne se for seg hva som kan gå galt, hvor sannsynlig det er og hvilke konsekvenser det vil kunne få. Disse mulige negative hendelsene kan kalles risikofaktorer.

 • Idébank

  Risikomatrisen (Risk Response Matrix)

  Hvor går grensen for hvilken risiko virksomheten din tolererer? Ligger noen potensielle hendelser over denne grensen? Da må du sørge for å redusere risikoeksponeringen slik at de havner innenfor grensen.

 • Idébank

  Risikorespons

  All virksomhet innebærer risiko. Risikostyring handler ikke om å fjerne all risiko, men om å bringe den i samsvar med det nivået av risiko som din virksomhet definerer som akseptabel.

 • Fagartikler

  Helhetlig risikostyring - en integrert og fremtidsrettet prosess

  Til enhver tid vil selskaper være utsatt for negative og uforutsette hendelser. Hendelser som vil påvirke drift og lønnsomhet. En måte å avhjelpe slike situasjoner på vil være å utarbeide en helhetlig risikostyringsstrategi som går på tvers av funksjoner og landegrenser med det formål å redusere denne risikoen og usikkerheten.

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.