Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

driftsregnskap

Internregnskap som viser verdiomformingen i bedriften. I finansregnskapet er man tvunget til å nytte de vurderingsnormer som regnskapsloven mv. Foreskriver. Når det gjelder driftsregnskapet er man ikke bundet av restriksjoner i det hele tatt, men kan legge til grunn de vurderingsnormer som man mener er mest korrekt ut i fra et bedriftsøkonomisk synspunkt. Viktige faktorer i den sammenheng vil være kalkulatoriske kostnader som f.eks. rentekostnader (f.eks. på bruk av egenkapital), avskrivninger (på grunnlag av gjenanskaffelsespriser), husleie (egne lokaler belastet med antatt markedsleie) og eierlønn (relevant for personlig eide bedrifter).

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.