Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

enhetsregisteret

Næringsvirksomheter er registrert i en rekke offentlige registre. Når det tidligere skjedde endringer og slettinger av næringsvirksomheter, måtte man melde disse endringene til hvert enkelt register. Nå er dette arbeidet samordnet ved opprettelsen av enhetsregisteret i Brønnøysund slik at meldingene bare sendes dit. De samarbeidende registrene er Arbeidsgiverregisteret, Merverdiavgiftsmantallet, Statistisk sentralbyrås bedriftsregister, Foretaksregisteret, Fylkesmennenes registere over stiftelser og Skatteetatens register for etterskuddspliktige.

Relatert innhold

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.