Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

EV/EBITDA

EV/EBITDA er en mye brukt multippel ved verdivurdering av selskaper. EV er en forkortelse for enterprice value (sysselsatt kapital) og EBITDA er det engelske begrepet for driftsresultat før avskrivninger.

EV/EBITDA er definert som markedsverdi av sysselsatt kapital (definert som markedsverdi av egenkapitalen pluss markedsverdi av netto rentebærende gjeld) dividert med driftsresultatet før avskrivninger.

Dersom avskrivninger er lave, vil EV/EBITDA bli forholdsvis lik EV/EBIT, mens dersom avskrivningene er høye vil forskjellen bli større (EV/EBIT blir høyere enn EV/EBITDA). EV/EBITDA benyttes derfor mye for å verdsette driften i selskaper som har store avskrivninger (som følge av store investeringer i infrastruktur og lignende eller mye oppkjøp av selskaper med tilhørende goodwill-avskrivninger). Denne multiplen reflekterer imidlertid ikke selskapets reelle investeringsbehov, hvilket er noe det kan være naturlig å korrigere for for å få en riktigere verdivurdering. Størrelsen på EV/EBITDA kan variere mye, 4-7 er ikke uvanlig.

Det presiseres at en ved bruk av denne multiplen beregner markedsverdien av sysselsatt kapital, og dermed må trekke fra verdien av netto rentebærende gjeld (eventuelt legge til netto rentebærende innskudd) for å beregne markedsverdien av egenkapitalen.

Relatert innhold

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.