Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

fordringer

[Eng. receivables, debtors]
Krav som en person eller institusjon har på en annen. Når fordringen er et pengekrav, kalles fordringshaveren for kreditor og skyldneren for debitor. Fordringer som forfaller innen et år (kortsiktige fordringer) inngår i bedriftens omløpsmidler, og omfatter kundefordringer, krav på innbetaling av selskapskapital og andre fordringer. Fordringer som forfaller senere enn et år etter regnskapsavslutning (langsiktige fordringer) inngår i bedriftens anleggsmidler, fordelt på de ulike postene under finansielle anleggsmidler.

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.