Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

fullstendighetserklæring

En erklæring som innhentes av revisor fra selskapets ledelse som en del av kontrollhandlingene for å kunne bekrefte årsregnskap og årsberetning. Erklæringen fritar ikke revisor for ansvaret ved å avgi en revisjonsberetning, men er en bekreftelse fra selskapets ledelse om at årsregnskapet og årsberetningen gir tilstrekkelige og korrekte opplysninger, og at alle aktuelle forhold er vurdert og tatt opp med revisor.

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.