Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

generalforsamling

[Eng. general meeting][Synonymer: årsmøte]
Et møte i et aksjeselskap der samtlige aksjonærer blir innkalt. Aksjeselskapets øverste myndighet, og aksjeeiernes organ for å utøve styring. Velger styre og revisor. Det er normalt styre som kaller inn til generalforsamling. Det skilles mellom ordinær generalforsamling, som holdes en gang i året, og ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling holdes dersom lover eller vedtekter krever at generalforsamlingen skal behandle saken, og at saken ikke kan vente til neste ordinære generalforsamling. Et eksempel på dette kan være en kapitalforhøyelse.

Relatert innhold


 • Hurtigguider - prosess
  Per ThoresenSelvstendig rådgiver og styreleder

  Ordinær generalforsamling

  Hvordan planlegge og gjennomføre en god generalforsamling? Få maler og eksempler som gjør at du får papirarbeidet unna. Få oversikt over reglene og trygghet for den formelle gjennomføringen.

 • Dokumentmaler
  Olav Fr. PerlandPartner i advokatfirmaet Wiersholm

  Vedtekter for aksjeselskap

  Hvordan utformer man vedtektene til et aksjeselskap? ASL. §2-2 inneholder visse minimumskrav som vedtektene alltid må inneholde.

 • Dokumentmaler
  Per ThoresenSelvstendig rådgiver og styreleder

  Møtefullmakt til generalforsamlingen

  En fullmakt er et dokument der du gir din møte- og stemmerett til en stedfortreder. Dette eksempelet viser en fullmakt for en aksjonær på ordinær generalforsamling.

 • Dokumentmaler
  Per ThoresenSelvstendig rådgiver og styreleder
  Olav Fr. PerlandPartner i advokatfirmaet Wiersholm

  Protokoll fra generalforsamling

  Kravene til protokoll fra generalforsamling fremgår av aksjeloven § 5-16. Kravene er de samme for ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger, men sakene som behandles vil ofte være ulike.

 • Dokumentmaler
  Per ThoresenSelvstendig rådgiver og styreleder
  Olav Fr. PerlandPartner i advokatfirmaet Wiersholm

  Innkalling til ordinær generalforsamling

  Mal for ordinær generalforsamling utfra kravene i aksjelovens § 5-10. Med eksempel på norsk og engelsk.

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.