Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

gjeld

[Eng. liabilities, debt][Synonymer: fremmedkapital]
Gjeld er en økonomisk forpliktelse, det vil si penger man skylder. 

En bedrifts eiendeler kan finansieres med egenkapital (eiernes kapital) eller fremmedkapital (lån, kreditter mv.). Balansens finansieringsside er tilsvarende gruppert i hovedpostene egenkapital og gjeld, og hvor bruk av fremmedkapital er det som framgår som gjeld. Gjelden er videre gruppert i avsetninger for forpliktelser, annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld. 

Kortsiktig gjeld forfaller vanligvis til betaling innen ett år. Langsiktig gjeld har forfall om mer enn ett år, og kan også ha løpetid på 15-20 år eller mer.

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.