Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

inntjeningsbaserte metoder

[Synonymer: inntjeningsmodeller]
Begrep brukt for å betegne en gruppe metoder for verdivurdering. I disse metodene ser du mindre på hva selskapets akkumulerte eiendeler er verdt i seg selv, men mer på hva selskapet som helhet forventes å kunne skape av inntjening framover. Dersom du f.eks. skal verdsette et selskap som er i oppbyggingsfasen og baserer seg på en ¿ny og revolusjonerende¿ teknologi, er det mindre relevant å se på historiske tall og balanse. Høyst sannsynlig har virksomheten forsatt ikke tjent penger og er ¿skrape blakk¿. Det som vil avgjøre verdien er kanskje hvilket potensial du ser for denne teknologien framover. Hvor ny og revolusjonerende er den? Hvor stort er det reelle kundebehovet? Hvordan vil konkurransen bli? De inntjeningsbaserte verdivurderingsmetodene kan deles inn i: Dividendemodeller (utbytte), kontantstrømbaserte modeller, Superprofit/EVA, normalresultatmetoden, relative metoder (P/E-metoden mv.)

Relatert innhold

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.