Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

internrentemetoden

Kalkylemetode for å beregne lønnsomheten av en investering. Ved internrentemetoden søker man den rentesats der den neddiskonterte verdien av fremtidig avkastning er lik grunninvesteringen. Når man siden kjenner den internrenten, sammenlignes den med den kalkylerenten som bedriften krever (avkastningskravet). Dersom internrenten er større enn avkastningskravet gjennomføres investeringen, ettersom man da får en avkastning som er større eller lik den avkastningen som kreves.

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.