Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

kapitalforhøyelse

[Synonymer: kapitalutvidelse]
En økning av et selskaps egenkapital. For (allmenn)aksjeselselskap omfatter kapitalforhøyelse i formell forstand kun utvidelse av aksjekapitalen. Kapitalen kan her tilføres enten gjennom nytegning av aksjer (emisjon) eller ved at andre deler av egenkapitalen omdisponeres til aksjekapital (fondsemisjon). Ved nytegning kan kapitalinnskuddet bestå av kontanter eller tingsinnskudd (inkl. konvertering av gjeld). Kapitalforhøyelser i aksjeselskap reguleres i hovedsak av aksjeloven kap. 10.

Relatert innhold

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.