Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

kontantstrømanalyse

[Eng. statement of cash flows][Synonymer: kapitalstrømanalyse, finansieringsanalyse, kontantstrømoppstilling, pengestrømsanalyse]
Oversikt som viser hvordan bedriften har anskaffet og anvendt midler i løpet av en periode. Oppsett: (Overskudd + Avskrivninger - Utbytte + Nytilført egenkapital + Endring i langsiktig gjeld - anleggsinvesteringer) = (endringer i omløpsmidler - endringer i kortsiktig gjeld) = endring i arbeidskapitalen. Vi betegner summen av overskudd og avskrivninger som internt tilført, dvs penger som genereres av driften. Trekker vi fra utbytte, får vi selvfinansieringen, dvs. det beløp som holdes tilbake i bedriften til dekning av investeringer (inkl. investeringer i omløpsmidler) og nedbetaling av gjeld. Selvfinansiering pluss nytilført egenkapital gir egenfinansieringen. Påplusset økning i langsiktig gjeld (ev. trekker fra reduksjon) får vi langsiktig kapitaltilførsel for perioden. Denne benyttes til anleggsinvesteringer, økning (ev. reduksjon) av omløpsmidler og nedbetaling (ev. økning) av kortsiktig gjeld. Differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld betegnes arbeidskapitalen.

Relatert innhold


 • Hurtigguider - rammeverk
  Gunnar A. DahlPartner i DHT Corporate Services AS
  Ingebrigt AasbøHøgskolelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Foreleser ved Handelshøyskolen BI

  Finansielle nøkkeltall

  Oversikt med forklaringer og formler for nøkkeltall som belyser en bedrifts finansielle forhold: rentabilitet, likviditet, finansiering og soliditet.

 • Idébank
  Gunnar A. DahlPartner i DHT Corporate Services AS

  Kontantstrømoppstilling for analyse

  Kontantstrømoppstillingen skal gi en oversikt over innbetalinger og utbetalinger og forklare likviditetsendringer. Er den lovregulerte oppstillingen for rapportbruk mest egnet for analyse av din bedrift eller bransje?

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.