Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

kostnad

Reduksjon av egenkapitalen som skyldes drift av virksomheten. Kan for eksempel omfatte forbruk i penger av varer og tjenester i virksomheten eller tap. Ved lønnsomhetskalkyler er det ofte nyttig å benytte en mer vidtrekkende definisjon: Kostnader er de i penger vurderte oppofringer som anses normal for et bestemt formål. I dette ligger at man også tar hensyn til f.eks. inntekter man gir avkall på for å måle den reelle kostnaden med et aktuelt valg.

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.