Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

multippel

Bruken av multipler eller multiplikatorer ved verdivurderinger innebærer at man finner verdien av selskapet man skal verdsette ved å multiplisere en skaleringsfaktor med en tilhørende multiplikator. Som et eksempel kan nevnes P/E. Verdivurderingen skjer ved at selskapets resultat før skatt multipliseres med en valgt P/E. P/E er i denne sammenhengen multiplikatoren, mens resultat før skatt er skaleringsfaktoren. Størrelsen på P/E vil være påvirket av de multiplikatorverdier man kan observere hos "sammenlignbare selskaper" / "peer-group". Det kan være multipler fra børsnoterte selskaper, transaksjoner som har funnet sted eller tidligere verdivurderinger som er gjennomført

Multiplikatoren skal reflektere risiko og vekstforventninger. Høy risiko og lave vekstforventninger medfører lav multiplikator og lav verdi, mens lav risiko og høye vekstforventninger medfører høy multiplikator og høy verdi.

Noen av de mest vanlige multiplene er P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA og EV/EBIT.

Relatert innhold

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.