Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

Regnskapsloven

(RL) Lov av 17.juli 1998. Et regnskap skal gi et økonomisk bilde av den økonomiske situasjonen i en virksomhet. For å sikre felles regler for utarbeidelse av et regnskap, har vi Regnskapsloven. Bestemmelser om hvem som har regnskapsplikt er gitt av Regnskapsloven. Regnskapspliktige skal hvert år utarbeide årsregnskap og årsberetning i samsvar med loven. Loven stiller krav om at transaksjoner skal registreres og være dokumentert.

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.