Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

skattereformen

[Synonymer: skattereform]
Reform som slår inn for full kraft fra og med årsoppgjøret for 2006. Delingsmodellen er forsvunnet, og inntekten fra virksomheten du driver vil bli beskattet annerledes enn tidligere. Et bærende hensyn i reformen er at virksomheter skal beskattes etter samme grunnprinsipp slik at skattemessige hensyn ikke påvirker valg av foretaksfom. Dette for at virksomheten skal kunne organiseres på en mest mulig hensiktsmessig og effektiv måte. Grunnprinsippet i reformen kalles skjermingsmetoden. Tidligere er begrepet "skattereformen"også brukt om en større reform som medførte betydelige endringer i skattelovgivingen, folketrygdloven og regnskapsloven fra 1992. Formålet med reformen var å skape nøytralitet, utvide skattegrunnlaget og få lavere skattesatser. Blant annet ble begrepene alminnelig inntekt, personinntekt og delingsmodellen innført ved denne reformen.

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.