Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

virkelig verdi

Markedsverdien av en eiendel ved kjøp og salg mellom uavhengige parter. Virkelig verdi av et varig driftsmiddel er nåverdien av framtidige kontantstrømmer eller salgsverdi dersom eiendelene er besluttet solgt. Virkelig verdi av et varelager er netto salgsverdi på salgstidspunktet. Virkelig verdi av kundefordringer er forventet innbetaling. Virkelig verdi av verdipapirer er børskurs eller annen markedsverdi.

Relatert innhold

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.