Verdiberegningsverktøy

1 mnd
kr 290  

Dette abonnementet består av følgende verktøy for verdiberegning ved bruk av normalresultatmetoden og substansverdimetoden:

Verktøyet finner du nedenfor - les mer ved å klikke på "Analyse-og styringsverktøy"Vediberegningsverktøy (Excel)

   

   

 

 

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis

INNHOLD - Verdiberegningsverktøy

    Støtte