Årsregnskap

Årsregnskapet og årsberetningen skal underskrives av styret og daglig leder. Sørg for å ha kontroll på det du leverer. Her finner du maler, fagstoff og sjekklister for å kvalitetssikre innholdet i årsregnskapet. Oppstilling og noter på både norsk og engelsk gjør det velegnet som supplement for de som har engelskspråklige interessenter.

Les mer
Ekspertene

Årsregnskapet og årsberetningen skal underskrives av styret og daglig leder. Sørg for å ha kontroll på det du leverer. Her finner du maler, fagstoff og sjekklister for å kvalitetssikre innholdet i årsregnskapet. Oppstilling og noter på både norsk og engelsk gjør det velegnet som supplement for de som har engelskspråklige interessenter.

Er selskapet ditt regnskapspliktig, må du alltid utarbeide årsregnskap og årsberetning. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, noter og for store selskap også kontantstrømoppstilling. I tillegg skal det også leveres en selvangivelse med vedlagt skatteregnskap til likningsmyndighetene.

Prosessen knyttet til dette er gjerne betegnet årsoppgjør. Årsregnskapet, årsberetningen og revisors beretning er offentlig tilgjengelig informasjon som skal gi myndigheter, selskapet selv og øvrige interessenter oversikt og innsyn i selskapets økonomiske stilling. Ansvaret ligger hos styret og daglig leder i selskapet.

Ekspertene

Ekspertene - Årsregnskap

Lars Løyning

Partner og international contact partner i revisjons- og rådgivningsselskapet RSM Norge AS

Vi anbefaler

  Sist publisert

  • SjekklisterKartlegging av en virksomhet - I mange tilfeller har du bruk for å sette deg raskt inn i en virksomhet. Det kan være en bedrift du ikke kjenner fra før, eller som du har behov for å oppdatere deg på. (26.09.2008)

  Mest brukt siste 30 dager

  Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

  Prøv gratis

  INNHOLD - Årsregnskap

  Støtte