Administrative rutiner

Sørg for effektive administrative rutiner, uten at organisasjonen drukner i arbeid.

Les mer
Ekspertene

Aksjeloven kap. 6 del II pålegger styret blant annet å holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling, samt å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Tilsvarende skal daglig leder sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. Videre skal daglig leder minst hver fjerde måned gi styret underretning om selskapets stilling og resultatutvikling. I praksis ivaretas dette ofte i samarbeid med selskapets økonomiansvarlig.

Ekspertene

Ekspertene - Administrative rutiner

Lasse Birkeland

Partner i BDO Noraudit Oslo DA

Espen D. Knudsen

Fagsjef rammebetingelser, Den norske Revisorforening

Lars Løyning

Partner og international contact partner i revisjons- og rådgivningsselskapet RSM Norge AS

Anders Thoresen

Partner i DHT Corporate Services AS

Sist publisert

  • DokumentmalerKontrakter og avtaler - Få oversikt over og presenter bedriftens kontrakter og avtaler på en ryddig måte. Det gir verdi både i løpende drift og ved salg av virksomheten. Unngå å betale unødige kostnader. (28.08.2014)
  • DokumentmalerEiendelsoversikt - Få oversikt over og presenter bedriftens eiendeler på en ryddig måte. Det gir verdi både i løpende drift og ved salg av virksomheten. (28.08.2014)
  • DokumentmalerGrunnleggende selskapsinformasjon - Få oversikt og presenter grunnleggende selskapsinformasjon på en ryddig måte. Det gir verdi både i løpende drift og ved salg av virksomheten. (28.08.2014)
  • Hurtigguider - prosessFravalg av revisjon - Fra 2011 ble revisjon frivillig for de minste aksjeselskapene. Her får du oversikt over hvem dette gjelder for, punkter du bør tenke gjennom, samt en steg for steg beskrivelse av hvordan du går fram ved et eventuelt fravalg av revisjon. (21.11.2011)
  • Hurtigguider - rammeverkKom-i-gang-tips for regnskapsfører som rådgiver - Få konkrete tips for å komme i posisjon til å bidra med et større spekter av rådgivningstjenester for dine regnskapskunder. (10.10.2010)

Mest brukt siste 30 dager

  • Hurtigguider - prosessFravalg av revisjon - Fra 2011 ble revisjon frivillig for de minste aksjeselskapene. Her får du oversikt over hvem dette gjelder for, punkter du bør tenke gjennom, samt en steg for steg beskrivelse av hvordan du går fram ved et eventuelt fravalg av revisjon.
  • FagartiklerRevisors arbeid og signering vedrørende særattetasjoner - Den iboende risiko i støtteordninger kan være høy og friste til uregelmessigheter eller misbruk dersom det ikke knyttes tilfredsstillende kontroll og oppfølging til utbetalingene. Det er således et samfunnsansvar både for tilskuddsgivere, tilskuddsforvaltere, tilskuddsmottakeres styre/ledelse og revisorer å følge opp dette området på en aktiv måte, herunder erkjenne at det ligger en viss kontrollkostnad i tilknytning til de bevilgede beløp.
  • DokumentmalerKontrakter og avtaler - Få oversikt over og presenter bedriftens kontrakter og avtaler på en ryddig måte. Det gir verdi både i løpende drift og ved salg av virksomheten. Unngå å betale unødige kostnader.
  • DokumentmalerRegnskapshåndbok - Mal og eksempel på en ferdig håndbok. Hvilke prinsipper ligger til grunn for presentasjon av regnskapstall for ledelse, styret og generalforsamlingen? Hvordan kan du som ansvarlig unngå overraskelser som følge av uklarheter?
  • Hurtigguider - rammeverkRådgivingstjenester for regnskapskontor - Forslag til rådgivningstjenester du som regnskapsfører kan bygge opp og tilby dine kunder. Tips til verktøy som gjør at du kan levere trygt og med lønnsomhet.

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis