DokumentmalerDokumentmaler

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Per Thoresen
Selvstendig rådgiver og styreleder

Aksjebevis

Etter aksjelovens § 4-10 skal selskapet, i praksis styret, gi aksjonæren et aksjebevis som skal dateres og sendes aksjonæren ved enhver endring i det som er innført i aksjeeierboken. Se mal og eksempel på norsk og engelsk.
Et aksjebevis, ogå kalt aksjeeierbevis, er en bekreftelse til aksjonæren fra styret på at vedkommende er innført i selskapets aksjeeierbok. Med ny aksjelov i 1999 ble det slutt på å utstede egne aksjebrev i Norge. I aksjelovens § 4-10 står det at selskapet, i praksis styret, plikter å gi aksjonæren et aksjebevis som skal dateres og sendes aksjonæren ved enhver endring i det som er innført i aksjeeierboken.

Registrering av aksjene i aksjeeierboken kan ikke skje før kapitalforhøyelsen er registrert i foretaksregisteret. Deretter dateres og sendes aksjebevisene til aksjonærene så snart som praktisk mulig.

Last ned eksemplene og bruk som mal for å lage egne aksjebevis.