Forsvarlig egenkapital

Loven stiller krav til forsvarlig egenkapital. Dette innebærer også krav til reelle vurderinger og dokumentasjon. Her får du et rammeverk og relevante verktøy for å hjelpe deg med dette.

Les mer
Ekspertene

Aksjeloven fra 1999 innskjerpet kravet om at selskapet til enhver tid skal ha en egenkapital som er forsvarlig. Den viktigste årsaken til skjerpet lov om egenkapital er ønsket om bedret kreditorvern. Med andre ord, å redusere risikoen for at noen taper penger på oss.

Etter den nye loven har vi i Norge allerede hatt flere rettssaker mot styremedlemmer, der kreditorene krever erstatning fordi oppfølgingen av egenkapitalen har vært for dårlig. Da står alle i styret solidarisk ansvarlig, og kan ikke skylde på hverandre (”jeg visste ingenting”). Det er med andre ord blitt viktigere enn noen gang for styret å ha rutiner for rapportering og oppfølging av egenkapitalen.

Ekspertene

Ekspertene - Forsvarlig egenkapital

Anders Thoresen

Partner i DHT Corporate Services AS

Per Thoresen

Selvstendig rådgiver og styreleder

Sist publisert

Mest brukt siste 30 dager

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis

INNHOLD - Forsvarlig egenkapital