Hurtigguider - prosessHurtigguider - prosess
Per Thoresen
Selvstendig rådgiver og styreleder

Egenkapitalvurdering

Fra 1.juli 2013 ble aksjelovens § 3-4 om forsvarlig egenkapital utvidet til også å inkludere forsvarlig likviditet. Dette øker kravet til styret!

INNHOLD - Regnskapsanalyse