Eierstyring og selskapsledelse

Corporate governance har blitt et sentralt begrep de senere årene. Her får du en innføring i hvordan dette kan kjøres på en effektiv måte.

Les mer
Ekspertene

Formålet med anbefalingen er at børsnoterte selskaper skal ha eierstyring og selskapsledelse som klargjør rolledelingen mellom aksjeeiere, styre og daglig ledelse utover det som følger av lovgivningen. Anbefalingen skal styrke tilliten til selskapene og bidra til størst mulig verdiskapning over tid, til beste for aksjeeiere, ansatte og andre interessenter.

Ekspertene

Ekspertene - Eierstyring og selskapsledelse

Harald Christensen

Advokat og Partner Torkildsen & Co AS

Petter Hartz-Hanssen

Sverdrup Advokatfirma

Sigurd Knudtzon

Partner i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Tom Larsen

Advokat, Revisorforeningen

Merete Lütken

Managing Partner, Pargas DA

Per Thoresen

Selvstendig rådgiver og styreleder

Sist publisert

  • FagartiklerStyremedlemmers uavhengighet - Å sikre at styret opptrer uavhengig av særinteresser, utgjør et spørsmål i debatten om corporate governance / god virksomhetsstyring. Spørsmålet er ikke lett å besvare på et generelt grunnlag, og må vurderes for det enkelte selskap og på bakgrunn av hvilken rolle styret primært skal ha. (07.12.2015)
  • FagartiklerLedelse og organisering av kompetansebedrifter der eierne arbeider i virksomheten - Her får du en del praktiske innspill til hvordan kompetansebedrifter med aktive eiere kan ledes og organiseres. (19.11.2013)
  • FagartiklerAksjonærlån - lett å trå feil - En aksjonær kan låne penger i eget selskap i stedet for å ta ut utbytte, men det er fort gjort å trå feil. I verste fall kan skattemyndighetene omklassifisere lånet til å være lønn eller utbytte med tilhørende beskatning. (11.07.2012)
  • Hurtigguider - rammeverkNorsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse - Her får en rask oversikt over innholdet i anbefalingen, samt henvisinger til kilder med mer detaljert behandling. (20.06.2012)
  • FagartiklerStyrearbeid i kommunalt eide foretak - Særbestemmelser for KF og IKS som representerer en del forskjeller sammenlignet med styrefunksjonen i aksjeselskaper (20.11.2009)

Mest brukt siste 30 dager

  • FagartiklerAksjonærlån - lett å trå feil - En aksjonær kan låne penger i eget selskap i stedet for å ta ut utbytte, men det er fort gjort å trå feil. I verste fall kan skattemyndighetene omklassifisere lånet til å være lønn eller utbytte med tilhørende beskatning.
  • FagartiklerStyremedlemmers uavhengighet - Å sikre at styret opptrer uavhengig av særinteresser, utgjør et spørsmål i debatten om corporate governance / god virksomhetsstyring. Spørsmålet er ikke lett å besvare på et generelt grunnlag, og må vurderes for det enkelte selskap og på bakgrunn av hvilken rolle styret primært skal ha.
  • FagartiklerLedelse og organisering av kompetansebedrifter der eierne arbeider i virksomheten - Her får du en del praktiske innspill til hvordan kompetansebedrifter med aktive eiere kan ledes og organiseres.
  • FagartiklerAvtaler mellom aksjonær og selskap - Eksempler på avtaler mellom aksjonær og selskap
  • FagartiklerAksjonæravtaler - bruksområde og innhold - I en rekke norske aksjeselskaper er det inngått aksjonæravtaler i tilknytning til aksjeselskapets virksomhet. Avtalene spenner vidt i innhold, og omhandler alt fra fordeling av styreverv til bestemmelser om selskapets stiftelse og organisering. Aksjonæravtalene er gjerne utformet med tanke på å sikre aksjonærenes rettigheter i selskapet i tillegg til å sikre en mest mulig effektiv og optimal drift av selskapet.

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis