SjekklisterSjekklister

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Runar Sørensen
Partner i DHT Corporate Services AS
Gunnar A. Dahl
Partner i DHT Corporate Services AS

Identifiser ikke-driftsrelaterte eiendeler

Dette er eiendeler som ikke er en nødvendig og integrert del av selskapets driftsaktiviteter. I forbindelse med verdivurderinger blir disse holdt utenom beregninger av avkastningsverdi.
Et eksempel på slike eiendeler kan være en hytte på fjellet som firmaet eier, men som ikke har noe direkte tilknytning til selskapets virksomhet. Et annet eksempel kan være en tomt som firmaet eier fra gammelt av men som ikke inngår i driften.

Inntekts- og kostnadselementer fra disse er dermed heller ikke reflektert i den kontantstrømmen som danner grunnlaget for selskapets/eiendelenes avkastningsverdi. Verdien av ikke driftsrelaterte eiendeler legges deretter til for å finne den totale verdien av egenkapitalen.

Følgende sjekkliste kan hjelpe deg å plukke ut ikke-driftsrelaterte poster: 

Fakta

Komplett balanseoversikt finner du i RL § 6.2.   

Anleggsmidler

  • Investeringer i datterselskaper
  • Investeringer i annet foretak i samme konsern
  • Investeringer i tilknyttet selskap
  • Investeringer i aksjer og andeler
  • Eiendommer som ikke er knyttet til driften, herunder utbyggingspotensialer må også trekkes ut som ikke driftsrelaterte eiendeler
  • En hytte/bil/eller lignende som i realiteten bare har vært et gode for en leder/eier som ikke skal være med videre
  • Et lagerlokale som er tatt ut av drift, men som ikke er solgt

Omløpsmidler

  • Markedsbaserte aksjer
  • Andre markedsbaserte finansielle instrumenter
  • Andre finansielle instrumenter
Verdiene av ikke driftsrelaterte eiendeler bør korrigeres slik at de gir uttrykk for markedsverdi på verditidspunktet, og legges til den beregnede avkastningsverdien for å beregne den samlede verdien av selskapet.

Ikke driftsrelaterte gjeldsposter

Det vil stort sett være komplisert, og ofte umulig å skille ut gjeld som ikke er knyttet opp til driften. Verdien av egenkapitalen i selskapet vil uansett ikke påvirkes av dette. Av praktiske hensyn gjøres dette derfor normalt ikke.