Forhandlinger

Forhandlinger handler om å finne tilfresstillende løsninger mellom to eller flere parter. Gode foreberedelse og innsikt i ulike teknikker kan bidra til et godt resultat.

Les mer
Ekspertene

Det kan være mange små detaljer som skiller vellykkede forhandlinger fra de ikke fullt så vellykkede. Få en oversikt over de ti viktigste gjengangerne. Spørsmål å tenke over kan være - Trenger du å forhandle? Hva er alternativene?

Dersom du ønsker å bli en bedre forhandler, bør du først og fremst se på egne erfaringer og tenke igjennom hva som skal til for å gjøre det bedre neste gang. Viktig lærdom kan du også hente ved å analysere hvordan andre forhandler. En av de tingene du etter hvert vil oppdage er at i skogen av små detaljer, er det noen grunnleggende ting som går igjen.

Ekspertene

Ekspertene - Forhandlinger

Sigurd Knudtzon

Partner i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Sist publisert

  • FagartiklerForhandlinger med flere parter - Når en forhandling inkluderer flere enn to parter, øker kompleksiteten. Denne artikkelen gir et godt innblikk i sentrale utfordringer knyttet til dette. (07.12.2015)
  • IdébankKilder til makt i forhandlinger - Skaff deg en sterkere forhandlingsposisjon. Få ideer til ulike måter å styrke maktsposisjonen på. (24.11.2008)
  • SjekklisterStrukturere avtaler - En avtale regulerer rettigheter og forpliktelser mellom to eller flere parter, ofte som resultat av en forhandling. Hvilket innhold skal avtalen ha? Hvordan skal avtalen skrives, redigeres og systematiseres? (27.08.2008)
  • IdébankAlternativer til forhandlingsløsning - Trenger du å forhandle? Hva er alternativene? (31.07.2008)
  • IdébankKomme ut av fastlåst forhandlingsposisjon - Av og til kan forhandlinger låse seg helt. Det skyldes ikke alltid mangel på løsninger som tjener begge parters interesser. Lewick m.fl. foreslår fem metoder for å komme seg ut av fastlåste posisjoner. (25.06.2008)

Mest brukt siste 30 dager

  • SjekklisterForberedelse til forhandlinger - Å lykkes i forhandlinger er som i livet ellers; dersom du gjør hjemmeleksen din øker muligheten din for å lykkes. Liste med spørsmål dere bør stille dere før en forhandling.
  • IdébankLønnsforhandlinger i ny jobb - Hvilke type lønnsforhandling er den mest effektive strategien? Hva er kriteriene for å lykkes? Forslag til retningslinjer dersom lønnsforhandlingene gjelder en ny jobb, hentet fra Mironliebschutz 1997.
  • SjekklisterStrukturere avtaler - En avtale regulerer rettigheter og forpliktelser mellom to eller flere parter, ofte som resultat av en forhandling. Hvilket innhold skal avtalen ha? Hvordan skal avtalen skrives, redigeres og systematiseres?
  • FagartiklerForhandlinger med flere parter - Når en forhandling inkluderer flere enn to parter, øker kompleksiteten. Denne artikkelen gir et godt innblikk i sentrale utfordringer knyttet til dette.
  • IdébankKilder til makt i forhandlinger - Skaff deg en sterkere forhandlingsposisjon. Få ideer til ulike måter å styrke maktsposisjonen på.

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis

Støtte