IdébankIdébank

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis

Fra SWOT til handling

Hvordan får du redusert alle gode ideer ned til en kort og fokusert liste med de momentene som det er kritisk for deg å ta tak i? Hvordan omsetter du disse til strategier og handlinger som vil styrke deg i konkurransen?

Last ned

Spill på dine styrker

 • Vurder dine styrker relativt til de du konkurrerer med
 • Hold fokus på styrker som er vanskelig kopierbare og hvor du kan bygge fortrinn over tid
 • Strategier som bygger på egne opplevde styrker gir kraft og entusiasme
 • Styrker er ikke alltid slik de ser ut til å være, de kan også innebære svakheter (markedsledere er ofte selvtilfredse og byråkratiske) og også trusler (stjerneselgeren din kan være en styrke - helt til han sier opp)

Eliminer de svakhetene som betyr noe

 • De tilsynelatende svakheter er ofte ikke de egentlige svakhetene. Finn de underliggende årsakene!
 • Velg ut de svakhetene du prioriterer å gjøre noe med. Lær å leve med de øvrige inntil tid og ressurser tillater at du tar tak i dem
 • Noen svakheter kan du snu om til styrker og muligheter
 • Noen svakheter har en rett frem løsning
 • Noen svakheter vil det kunne ta tid og penger å gjøre noe med. For eksempel et kompetanseutviklingsprogram innen et kjerneområde

  Dra nytte av de riktige forretningsmulighetene

 • Dra nytte av de forretningsmuligheter som spiller på dine styrker
 • Beveg deg fra områder med betydelige trusler over til områder med mer lovende muligheter
 • Prioriter å eliminere svakheter innen områder med gode forretningsmuligheter

  Beskytt deg mot trusler

 • Bygg forbindelser med leverandører og kunder
 • Utvikle gode ansattrelasjoner
 • Sikre deg at du har klare og fornuftige avtaler med leverandører, kunder og ansatte
 • Hold spesiell fokus på "klister" og avtaleverk knyttet til nøkkelpersoner
 • Sørg for forsikringsdekning i forhold til åpenbare katastrofesituasjoner
 • Bygg en beredskap med relevante og realistiske kriseplaner
 • Invester i juridisk beskyttelse for dine åndsverk (immaterielle verk av alle slag, for eksempel dataprogrammer, metodikk etc.)
 • Utnytt muligheter du måtte ha for å flytte kortsiktig og dyr finansiering over på langsiktige lån