IdébankIdébank

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Arne Seemann Berg
Partner Kvale Advokatfirma DA
Ane Bergo
Advokatfullmektig/ Associate

Tips når arbeidsavtalen skal skrives

Sørg for avtaler i tråd med gjeldende lovverk, men som samtidig er dekkende for både arbeidsgiver og arbeidstaker.

Hva bør jeg tenke på når jeg skriver arbeidsavtalen?

  • Husk arbeidsmiljølovens minimumskrav til innhold, jfr. arbeidsmiljøloven § 14-6.
  • Skriv minst mulig! Arbeidsavtalen gir arbeidstaker rettigheter og begrenser arbeidsgivers adgang til å gjøre endringer.
  • Bonusordninger, opsjoner og aksjekjøp: Arbeidsavtalen bør kun henvise til slike ordninger og ordningen i seg selv bør fremgå i et eget dokument. Dette sikrer arbeidsgivers adgang til å gjøre endringer.
  • Tenk på hvilken stilling arbeidsavtalen skal gjelde for ved valg av tilleggsreguleringer utover arbeidsmiljølovens minimumskrav, f.eks. behovet for konkurranseklausul.
  • Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsavtalen er oppdatert til enhver tid. Skjer det endringer, kan hele arbeidsavtalen revideres, eller endringene kan inntas som vedlegg i den opprinnelige arbeidsavtalen.

Støtte